Úřední deska

P R V N Í V Ý Z V A 

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM OZNAMUJE ZÁMĚR PRODAT ZBYTNÝ NEMOVITÝ MAJETEK UJEP

Areál Vaňov-hřiště

Oznámení

Kupní smlouva

Znalecký posudek

Znalecký posudek dodatek

Výpis z katastru

O P A K O V A N Á  V Ý Z V A

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM OZNÁMUJE ZÁMĚR PRODAT ZBYTNÝ NEMOVITÝ MAJETEK UJEP


Areál Hoření

Oznámení

Kupní smlouvy

Znalecký posudek

Výpis z katastru

Průkaz energetické náročnosti budovy

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek


Areál Vaňov

Oznámení

Kupní smlouvy

Znalecké posudky

- Schichtova vila (947901816)

- Vila Hönig (947801716)

- Ubytovna Čajkovského (947701616)

Výpisy z katastru

- Schichtova vila

- Vila Hönig

- LV 3954

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
 

 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zřízena zákonem č. 314/1991
a zákonem č. 111/1998 se stala veřejnou vysokou školou.
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem

Datová schránka č. 6nhj9dq
 V rámci objektů UJEP je instalován kamerový systém v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Správcem zpracování osobních údajů je UJEP, IČO 44555601, v souladu se směrnicí č. 5/2006 a Metodikou provozování kamerových systémů ÚOOÚ.