O univerzitě

 

Více

STIPENDIA A CENY REKTORA 2015

Dne 10. 12. 2015 předal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP, v 15:00 h v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP Ceny rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v roce 2015.
Součástí slavnostního ceremoniálu bylo také již tradiční předávání stipendií primátory, starosty a zástupci dalších institucí nejlepším studentům UJEP za ukončený akademický rok, tj. rok 20014/2015.

Více