Pozvánka na společenský večer s názvem Fuckup Night - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Pozvánka na společenský večer s názvem Fuckup Night

Pozvánka na společenský večer s názvem Fuckup Night, který se koná ve středu 4. října od 19.00 h ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Jde o již druhé uvedení tohoto celosvětově populárního formátu v našem kraji, který probíhá ve více než 250 městech na celém světě. Úspěšní lidé v něm krátce, s humorem a nadhledem hovoří o svých neúspěších a jak jim pomohli uspět. Jeho cílem je motivovat a odbourat strach z podnikání. Opět nás čeká 6 zajímavých osobností podnikatelského i společenského života. Akce se zároveň koná u příležitosti 2. výročí založení Inovačního centra Ústeckého kraje.

Po skončení proběhne after party při příležitostí otevření technologického inkubátoru a co-worku v Ústí nad Labem.