Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2018 v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na studijní pobyty v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“. Uzávěrka 20. 10. 2017. Více informací zde.