University of Vigo – pracovní stáž

University of Vigo nabí­zí pra­cov­ní stáž na oddě­le­ní “Health and Sport Department, Well being”. Pracovním jazy­kem je ang­lič­ti­na a špa­něl­šti­na. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.