1. prosince bude rozsvícen Vánoční strom UJEP

Srdečně zve­me na tra­dič­ní roz­sví­ce­ní Vánočního stro­mu UJEP před budo­vu rek­to­rá­tu v Kampusu UJEP. 

 Přijďte se vánoč­ně setkat prv­ní pro­sin­co­vý den v uni­ver­zit­ním kam­pu­su. V 11:00 h zde bude před budo­vou rek­to­rá­tu sym­bo­lic­ky roz­sví­cen vánoč­ní strom. Před ním zazpí­vá uni­ver­zit­ní pěvec­ký sbor NONA. Následně muzi­kan­ti po scho­dech sejdou do tep­la Multifunkčního infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra UJEP, kde v lob­by od 11:20 h začne kon­cert 100 Mozartových dětí z Chemnitz a Orchestru Ponticello.

Nebude chy­bět dob­rá vánoč­ní nála­da a sva­ře­né víno.