Rektor zve na zasedání Akademické obce UJEP

Rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., zve všech­ny stu­den­ty a zaměst­nan­ce uni­ver­zi­ty na zase­dá­ní Akademické obce UJEP dne 14. 12. 2017 od 13:00 h do Červené auly MFC UJEP.

Dožiji se dostav­by CPTO? Dostanu v dohled­né době přidáno?

Nejen na tyto otáz­ky je rek­tor při­pra­ven Vám odpovědět.

Pozvánka

Program