Nabídka studijních a badatelských stipendií do Německa

Německá katolická nadace KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) nabízí studijní a badatelská stipendia do Německa. Uzávěrka pro podávání žádostí: 15. 1. 2018. Více informací naleznete na internetových stránkách KAAD zde.