Letní škola — University of Porto

Uni­ver­si­ty of Por­to pořá­dá ve dnech 9. — 13. 7. 2018 mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.