Letní škola — Talinn University

Talinn Uni­ver­si­ty pořá­dá ve dnech 9. — 27. 7. 2018 mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu. Více infor­ma­cí zde.