Mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pořá­dá ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2018 mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci “Applications of Mathematics and Statistics in Economics”. Více infor­ma­cí zde.