Mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2018 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pořádá ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2018 mezinárodní konferenci “Applications of Mathematics and Statistics in Economics”. Více informací zde.