Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a postdoktorandy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a postdoktorandy

21. mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a postdoktorandy EDAMBA @ EUBA 2018 „Capacity and resources for sustainable development: The role of Economics, Business, Management and Related Disciplines“ se uskuteční ve dnech 17. – 19. 4. 2018 na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Více informací o konferenci zde.