Mezinárodní konference “Europe in Hard Times – What’s to be Done?”

Mezinárodní kon­fe­ren­ce “Europe in Hard Times – What’s to be Done?” se usku­teč­ní ve dnech 8. – 9. 2. 2018 na Univerzitě v Tallinnu. Více infor­ma­cí zde.