Letní kurzy ruského jazyka v roce 2019

Nabíd­ka 2 — 12 týden­ních let­ních kur­zů rus­ké­ho jazy­ka. Více infor­ma­cí zde.