Stipendia na výukové pobyty v Mnichově - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia na výukové pobyty v Mnichově

Univerzita aplikovaných věd v Mnichově (MUAS) nabízí stipendijní program za účelem výukových pobytů na MUAS v akad. roce 2018/19 v délce 3 – 5 měsíců. Obzvláště vítaní jsou zájemci z těchto oborů: Engineering: Mechanical Engineering / Automotive Engineering / Aerospace Engineering; Computer Science and Mathematics: Operating Systems / Artificial Intelligence / Games Engineering. Více informací zde. Uzávěrka: 18. 3. 2018.