Stipendia na výukové pobyty v Mnichově

Univerzita apli­ko­va­ných věd v Mnichově (MUAS) nabí­zí sti­pen­dij­ní pro­gram za úče­lem výu­ko­vých poby­tů na MUAS v akad. roce 2018/19 v dél­ce 3 – 5 měsí­ců. Obzvláště víta­ní jsou zájem­ci z těch­to obo­rů: Engineering: Mechanical Engineering / Automotive Engineering / Aerospace Engineering; Computer Science and Mathematics: Operating Systems / Artificial Intelligence / Games Engineering. Více infor­ma­cí zde. Uzávěrka: 18. 3. 2018.