Mezinárodní konference „Scientia Iuventa 2018“

13. mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědce pořádaná Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se uskuteční dne 19. 4. 2018. Více informací zde. Registrační formulář najdete zde.