Letní škola ruského jazyka v Jekatěrinburgu

Ural­ská fede­rál­ní uni­ver­zi­ta pořá­dá let­ní kur­zy ruš­ti­ny. Více infor­ma­cí zde.