Mezinárodní letní škola v Záhřebu a Šibeniku

Vysoká ško­la Algebra v Záhřebu pořá­dá ve dnech 8. – 27. 7. 2018 v Záhřebu a Šibeniku mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu. Nabízeny jsou tyto kur­zy: Digital Marketing, Digital Sculpting Fundamentals, Data Driven Storytelling, Creating a Detailed Project in 3D, Mobile Application Development, Cyber Security. Na škol­né lze zís­kat sti­pen­di­um (nut­no požá­dat do 28. 2. 2018). Více infor­ma­cí zde.