Letní škola Universidade da Coruña

Universidade da Coruña pořá­dá ve dnech 30. 7. – 17. 8. 2018 let­ní ško­lu. Více infor­ma­cí zde. Možnost zís­ká­ní sti­pen­dia – více infor­ma­cí zde.