Letní škola University of the West of Scotland

University of the West of Scotland pořá­dá ve dnech 2. 7. – 10. 8. 2018 let­ní ško­lu zamě­ře­nou na Enterprise Creation, Online Interactions a Effective Leadership. Více infor­ma­cí zde.