Mezinárodní letní škola Karl-Franzens-Universität v rakouském Grazu

Karl-Franzens-Universität pořá­dá ve dnech 1. – 14. 7. 2018 mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu s názvem “Meditating and Mediating chan­ge: State – Society – Religion”. Více infor­ma­cí zde.