Letní akademie v oblasti interkulturního managementu a komunikace

Karlshochschule International University a InterCultur geme­in­nüt­zi­ge GmbH pořá­dá ve dnech 16. – 27. 7. 2018 let­ní aka­de­mii zamě­ře­nou na inter­kul­tur­ní manage­ment a komu­ni­ka­ci. Více infor­ma­cí zde.