Mezinárodní konference Learning, Teaching & Research

Mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Lear­ning, Tea­ching & Research se usku­teč­ní mezi 27. a 28. 6. 2018, na Uni­ver­si­ty of the West of Scotland v Paisley. Více infor­ma­cí zde.