Mezinárodní konference Learning, Teaching & Research - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mezinárodní konference Learning, Teaching & Research

Mezinárodní konference Learning, Teaching & Research se uskuteční mezi 27. a 28. 6. 2018, na University of the West of Scotland v Paisley. Více informací zde.