Mezinárodní konference Learning, Teaching & Research

Mezinárodní kon­fe­ren­ce Learning, Teaching & Research se usku­teč­ní mezi 27. a 28. 6. 2018, na University of the West of Scotland v Paisley. Více infor­ma­cí zde.