Letní škola Univerzity v Bayreuthu

Universität Bayreuth pořá­dá ve dne 1. – 14. 7. 2018 let­ní ško­lu zamě­ře­nou na Economics & Management, African Studies, Public Health & Global Change, Energy & Climate, Polymer Science & Engineering, Polymer Science & Biofabrication, International Comparative Law. Více infor­ma­cí zde.