Mezinárodní konference “The Interplay of Theory and Practice in Teacher Education”

Universität Koblenz-Landau pořá­dá ve dnech 20. – 22. 8. 2018 mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci “The Interplay of Theory and Practice in Teacher Education”. Více infor­ma­cí zde.