Stipendia francouzské vlády- pro studenty PhD. - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia francouzské vlády- pro studenty PhD.

Francouzská vláda nabízí stipendia českým PhD. studentům.

Stipendia budou udělována buď na doktorát pod dvojím vedením na francouzské univerzitě, nebo na na 1-3 měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři.

Granty budou udělovány Velvyslanectvím Francie v České republice. Uzávěrka podávání žádostí je 16. 3. 2018.

Více informací naleznete zde.