Tesco Stores ČR a.s. — trainee program

Spo­leč­nost Tesco ČR a.s. nabí­zí roč­ní tra­i­nee pro­gram . Začá­tek: září 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.