Print & Friends and the Iceland University of the Arts printshop – pracovní stáž

Print & Friends and the Iceland University of the Arts print­shop hle­dá pra­cov­ní­ky na prak­tic­kou stáž. Zahájení stá­že duben – čer­ven. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.