Letní škola Utrecht Summer School

Uni­ver­si­te­it Utrecht, Hogescho­ol Utrecht a Uni­ver­si­ty of the Arts Utrecht pořá­da­jí v čer­ven­ci a srpnu 2018 let­ní ško­lu ve měs­tě Utrecht, s vari­an­ta­mi pro všech­na stu­dij­ní zamě­ře­ní. Více infor­ma­cí zde.