Mezinárodní vědecký týden na Univerzitě v Zaragoze

Uni­ver­zi­ta v Zara­go­ze (Špa­něl­sko) pořá­dá ve dnech 1. — 6. 7. 2018 mezi­ná­rod­ní vědec­ký týden. Více infor­ma­cí zde.