Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2018 rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ – 3. kolo - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2018 rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ – 3. kolo

Byla vyhlášena další výzva pro podávání přihlášek na studijní pobyty v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“. Uzávěrka 20. 4. 2018. Více informací zde.