Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2018 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2018

Byla zveřejněna výzva pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2018 na následující aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce:

  • výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů
  • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce
  • aktivní uměleckou a sportovní reprezentaci UJEP v zahraničí
  • hostování zahraničních odborníků
  • výjezdy pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce
  • zahraniční exkurze, výstavy apod.
  • výjezdy pracovníků UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci

Více informací zde.