Letní škola v Kauno Kolegija / University of Applied Sciences, Litva

Uni­ver­si­ty of Applied Sciences /Kauno Kole­gi­ja v Kaunas (Litva) pořá­dá ve dnech 2. — 8. 7. 2018 let­ní ško­lu, zamě­ře­nou na busi­ness v Evro­pě a pod­ni­ká­ní. Let­ní ško­la je urče­na pro všech­ny stu­den­ty z celé­ho svě­ta. Více infor­ma­cí zde.