Stipendijní pobyty v Kuvajtu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Kuvajtu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o jednostranné nabídce vlády Kuvajtu, která České republice nabízí tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2018/2019.

Přihlášky se zasílají velvyslanectví České republiky ve Státu Kuvajt. Uzávěrka pro podání přihlášek: 10. 5. 2018 (jde o datum doručení).

Více informací naleznete zde.