Krátkodobá stipendia DAAD - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Krátkodobá stipendia DAAD

Nabídka krátkodobých stipendií DAAD se týká níže uvedených stipendijních programů:

  • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců – tzv. „Kurzstipendien“
  • Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce (v délce 1-3 měsíce)
  • Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění (v délce 1-3 měsíce)
  • Nová pozvání pro bývalé stipendisty (v délce 1-3 měsíce)
  • Bilaterální výměna vědců (14 dní – 3 měsíce)

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 1. 5. 2018,  tato uzávěrka se vztahuje na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.