Stipendijní pobyty v Japonsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Japonsku

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o:

  • postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
  • stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2019.

Zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 24. 5. 2018 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Více informací naleznete zde.