Pracovní stáž na Slovensku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Pracovní stáž na Slovensku

University of Economics in Bratislava/Slovakia: Nabídka praktické stáže na zahraničním oddělení v termínu od 1. 9. 2018 do 2. 2. 2019. Více informací naleznete zde.