Mezinárodní konference "Movement and Cognition" - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mezinárodní konference “Movement and Cognition”

Harvard Medical school v Bostonu (USA) pořádá ve dnech 27. – 29. 7. 2018 mezinárodní konferenci “Movement and  Cognition”. Témata konference: Rehabilitation, neuropsychology, sports sciences, human development, gerontology, genetics/genomics, technologies and measurement,  science of aesthetics, behavioral and communication sciences, motor learning, occupational and phy sical therapy, and biomedical engineering. Více informací zde.