Mezinárodní letní škola v Technische Universität Dresden

Tech­nische Uni­ver­si­tät Dre­sden zve již na 6. roč­ník Inter­nati­o­nal Sum­mer Scho­ol on Tech­no­lo­gy Transfer in Life Sciences, pořá­da­né v ter­mí­nu 17.–21.9.2018.

Více infor­ma­cí zde.