Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí stipendijní pobyty v Japonsku poskytované na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o níže uvedená stipendia s nástupem v roce 2019:

  • postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
  • stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 24. 5. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Více informací naleznete zde.