Aristotle University of Thessaloniki – praktické stáže

Aristotle University of Thessaloniki nabí­zí prak­tic­ké stá­že na níže uve­de­ných odděleních:

 Uzávěrka pro podá­vá­ní žádos­tí: 30. 6. 2018.