Aristotle University of Thessaloniki — praktické stáže

Aris­tot­le Uni­ver­si­ty of Thessa­lo­ni­ki nabí­zí prak­tic­ké stá­že na níže uve­de­ných oddě­le­ních:

 Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní žádos­tí: 30. 6. 2018.