Výběrové řízení na studijní pobyt na Islamic Azad University (Írán) v programu Erasmus+ v akad. roce 2018/19 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrové řízení na studijní pobyt na Islamic Azad University (Írán) v programu Erasmus+ v akad. roce 2018/19

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i mimo EU.

Výběrové řízení na studijní pobyt pro studenta UJEP se zaměřením na environmentální technologie na  Islamic Azad University (Írán) v programu Erasmus+ v akad. roce 2018/19 bude probíhat na Fakultě životního prostředí UJEP. Zájemci se proto u fakultního koordinátora FŽP či na webových stránkách FŽP informují, kdy se výběrové řízení koná.

K dispozici je pětiměsíční studijní pobyt pro 1 studenta doktorského studijního programu.

Do výběrového řízení se uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá fakultnímu koordinátorovi FŽP. Uchazeči o studijní pobyty odevzdávají přihlášku spolu s čestným prohlášením.

Základní pokyny ke studijním pobytům v programu Erasmus+ najdete zde.

Studentům bude vyplaceno stipendium na pobytové náklady a cestovné. Výše paušálních částek na pobytové náklady a cestovné najdete zde.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.