Soutěž DZS

Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce vyhla­šu­je sou­těž na téma: Vytvoř koláž nebo komiks o tom, jak jsi překonal/a svo­je oba­vy před ces­tou za stu­di­em nebo stá­ží v zahra­ni­čí. T: 13.10. 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.