International Careers Festival staff

Pozván­ka na fes­ti­val “Inter­nati­o­nal Careers Fes­ti­val sta­ff”, kte­rý se bude konat od 9. do 12. 3. 2019 v Římě. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.