Stipendia francouzské vlády

Nabíd­ka sti­pen­dií fran­couz­ské vlá­dy pro stu­den­ty dok­tor­ských stu­dií:
Uzá­věr­ka pro zasí­lá­ní při­hlá­šek: 1. 2. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te  zde.