Stipendia na základě mezinárodních smluv v různých destinacích - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia na základě mezinárodních smluv v různých destinacích

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv s blížícím se termínem odevzdání přihlášek. Aktualizovanou nabídku naleznete na webu Akademické informační agentury.

Termín odevzdání přihlášek se blíží pro stipendijní místa do následujících zemí:

  • Rusko (uzávěrka již 31.10.2018)
  • Německo (celá řada stipendií přes DAAD s častou uzávěrkou 15.11.2018, ale také k jiným termínům).
  • Švýcarsko (16.11.2018)
  • Izrael (22.11.2018)
  • Peru (30.11.2018
  • Maďarsko (30.11.2018)
  • Rakousko (program Aktion – 30.11.2018)