University of Pécs — pracovní stáž

Inter­nati­o­nal Offi­ce of the Facul­ty of Busi­ness and Eco­no­mics, Uni­ver­si­ty of Pécs hle­dá stu­den­ty na pěti­mě­síč­ní pra­cov­ní stáž. Začá­tek stá­že: leden 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.