Bauhaus Summer School — stáž

Bau­haus-Uni­ver­si­tät Wei­mar hle­dá stá­žis­ty do týmu, kte­rý má na sta­ros­ti let­ní ško­lu “Bau­haus Sum­mer Scho­ol”, kte­rá se bude konat v srpnu 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.