University of Economics in Bratislava/Slovakia — pracovní stáž

Uni­ver­si­ty of Eco­no­mics in Bra­ti­sla­va (Slo­ven­sko) hle­dá 2 stu­den­ty na prak­tic­kou stá­žv ter­mí­nu od 15. 1. do 5. 7. 2019. Uzá­věr­ka: 15. 11. 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.