Mezinárodní zimní škola v Záhřebu

Alge­b­ra Uni­ver­si­ty Colle­ge pořá­dá mezi­ná­rod­ní zim­ní ško­lu, kte­rá se bude konat od 7. 1. do 25. 1. 2019 v Záhře­bu. Popla­tek činí 1 500 EUR. Uzá­věr­ka 15. 11. 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.